E-kirja: Markkinoinnin kumppanit ja suhteen menestystekijät

Lataa itsellesi onnistuneen markkinointikumppanuuden menestysreseptin E-kirja  

Keväällä 2018 osana pro gradu -tutkielmaa tehdyssä kyselylomaketutkimuksessa 342
markkinoinnin päättäjää otti kantaa markkinoinnin kumppanuuksiin ja toimivan
yhteistyön edellytyksiin. Tähän koosteeseen on kerätty tutkimuksen keskeisin anti.
Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa laaja-alaisesti yritysten tarpeita ja odotuksia markkinointipalveluiden ostoon ja kumppanuuksiin liittyen aina toimiston valintakriteereistä ja suhteen menestystekijöistä yhteistyön päättymiseen johtaneisiin syihin. 

Uudenlaisten toimistojen ottaessa jalansijaa ja vanhojen pyrkiessä mukautumaan
asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin potentiaalisten kumppanien kirjo on valtava.
Sopivan markkinointipaletin kokoamiseksi yritysten on lisäksi tehtävä päätöksiä
liittyen siihen, missä määrin asioita tehdään itse, mitä ostetaan ulkoa, keskitetäänkö
palvelut yhteen toimistoon vai hankitaanko niitä monelta eri taholta.

Tämä E-kirja auttaa sinua näkemään mihin suuntaan markkinoinnin asiantuntijapalvelut ovat kehittymässä ja ymmärtämään keskeisiä tekijöitä  päätösten taustalla.

 

 

Tutkimuksen toteutus

BWSquare Tiina Koivumäki

Tiina Koivumäki

Marketing Planner, Valve

Tutkimuksen on toteuttanut Tiina Koivumäki, joka
toimii Valveella Marketing Plannerin tehtävissä. Hänen intohimonaan on kehittää asiakkaiden liiketoimintaa
asiakaslähtöisemmäksi ja tuottaa sujuvia ja mieleenpainuvia asiakaskokemuksia erilaisissa digitaalisissa kohtaamispisteissä.

Kaipaatko lisätietoa tutkimukseen liittyen?
Ota rohkeasti yheyttä tiina.koivumaki@valve.fi
tai +358 407096797

  

 

Tilaa E-kirja täyttämällä yhteystietosi.